Swift

Od czegoś trzeba zacząć, czyli pozwolenie na budowę.


Artykułów na ten temat jest wiele i w tej kwestii rewolucji raczej nie będzie. Warto jednak na początku wspomnieć, o tym że procedura ta dąży do uproszczenia. Rząd zaakceptował projekt zmian, które mają uprościć i przyśpieszyć proces budowlany. Owy projekt zakłada zniesienie wymogu pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Tak więc jeżeli chcemy wybudować dom jednorodzinny, który nie będzie wykraczał poza granice działki, wystarczy zgłoszenie budowy i załączony projekt budowlany. Urząd będzie miał 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Tak ma być w teorii, a jak będzie w praktyce możemy się tylko domyślać.

Wróćmy jednak do stanu aktualnego. Co gdybyśmy właśnie dziś chcieli wystąpić o zezwolenie na budowę?

Pierwszy kroki musimy skierować do urzędu gminy. W przypadku, gdy chcielibyśmy nabyć działkę, powinniśmy sprawdzić, jaki jest (i czy w ogóle jest) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż może się okazać, że nie będziemy mogli wybudować domu na tym terenie. Musimy to sprawdzić zwłaszcza w przypadku, gdy chcemy kupić działkę rolną i chcemy postawić na niej dom – może się okazać, że jedyną osobą, która może się wybudować na tym terenie jest rolnik o określonym areale. Jeżeli miejscowość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy w urzędzie danej gminy. Jeżeli takowy plany istnieje, składanie wniosku nie będzie konieczne – bardzo nam to ułatwi życie, gdyż wystarczy, że z urzędu gminy weźmiemy (oczywiście za opłatą, bo przecież wcale nie płacimy podatków :>) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kiedy mamy mniej szczęścia i gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musimy złożyć wniosek o warunki zabudowy. Na decyzję czekamy długo, bo urząd ma dwa miesiące na wydanie decyzji. Niestety jest to optymistyczna wersja, bo najczęściej decyzja przeciąga się od czterech do sześciu miesięcy.

Będąc już w posiadaniu wypisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy musimy dokładnie sprawdzić, jakie są wymagania dla naszej działki, gdyż to właśnie według tych wymogów wybierzemy odpowiedni projekt. 

Kolejny krok (i kolejny wydatek) to wizyta u geodety (oczywiście z uprawnieniami). Musi on wykonać aktualną mapkę naszej działki do celów projektowych. Jest ona niezbędna - architekt naniesie na nią nasz projekt. Oprócz tego powinniśmy wykonać badania właściwości geotechnicznych gleby. Jest to bardzo przydatna wiedza, gdyż będziemy wiedzieć na jakiej glebie stawiamy dom. Znajomość nośności gleby oraz stanu wód gruntowych pomoże nam np. przy wyborze odpowiednich fundamentów.

Posiadając już wiedzę na temat tego, jaki dom możemy wybudować (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja warunków o zabudowie), możemy spokojnie przystąpić do wyboru gotowego projektu domu lub zaprojektować dom według własnych gustów (korzystając oczywiście z usług uprawnionego architekta). Kupując lub też tworząc projekt musimy pamiętać o tym, że będziemy potrzebować czterech egzemplarzy projektu – dla urzędu, dla nadzoru budowlanego, dwa pozostałe dla nas, w tym jeden dla kierownika budowy.

Gdy już kupimy projekt musimy dostosować go do terenu naszej działki. Architekt dokonuje tzw. adaptacji do warunków terenowych. Musimy również „zaopatrzyć” naszą działkę w media, tj. gaz, prąd, wodę oraz zapewnić odbiór ścieków i śmieci.

Ostatni etap, tego morderczego zbierania papierów i latania między urzędami, to złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Do wniosku dołączamy:
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, zgodnie z wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
  • oświadczenie o podpisanym prawie do dysponowania działką na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  •  wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,
  • warunki techniczne dostawy mediów.

Wniosek składamy na formularzu urzędowym, najczęściej do pobrania w urzędach lub na stronach internetowych urzędów. Decyzja jest wydawana w ciągu 65 dni. Urząd może wezwać nas do poprawienia nieprawidłowości, ze wskazaniem terminu do jakiego należy nanieść poprawki. Jeżeli nie poprawimy wniosku do ustalonego terminu, otrzymamy odmowę zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Budowę musimy rozpocząć w przeciągu 3 lat od otrzymania pozwolenia.

Przed załatwianiem wszystkich formalności, dobrze spytać o radę kogoś, kto już wybudował dom. Dzięki temu będziemy mieli wgląd w wymaganą dokumentacje, a także możliwość skorzystania ze sprawdzonych usług, np. geodeta lub architekt.

Mamy nadzieję, że w miarę przejrzyście opisaliśmy ten skomplikowany proces. Czekamy również na komentarze. Być może o czymś zapomnieliśmy. Chętnie dowiemy się więcej. 

Pozdrawiamy

PROJEKT DOM

ZOBACZ RÓWNIEŻ

0 komentarze